Zpověď muslimky: Lidé po mně házejí odpadky, vtipkují o obruse na hlavě

ROZHOVOR - Islamizace Evropy je velkým tématem a při otázce, zda toto náboženství patří do západního světa, se bouřlivě diskutuje. Jsou muslimové ochotní se přizpůsobit? Jak vnímají teroristické útoky? Proč někdo konvertuje k islámu? Na tyto a další řadu dotazů jsme se zeptali Američanky Cassandry Strandové (46), která ač se narodila v Minnesotě, přijala v roce 2007 muslimskou víru. Tato matka tří dětí v rozhovoru pro Eurozprávy prozradila, jaké to pro ni je žít v nemuslimské zemi.

Přidejte svůj názor 139 komentářů

Muslimové, islám

Mnoho lidí v dnešní době nechápe, proč by žena konvertovala k islámu. Z jakého důvodu jste to udělala vy?
Konvertovala jsem po mnohaletém studiu tohoto náboženství. Byla jsem vychovávána jako křesťanka a moje rodina byla a stále je členem místní luteránské církve. Jako dítě jsem četla Bibli a chodila do kostela. Když mi bylo asi 12 let, měla jsem z několika důvodů potíže opravdu věřit, protože jsem cítila, že některé věci jsou protichůdné a nekonzistentní.

Co konkrétně máte na mysli?
Jedna z hlavních věcí, kterou kterou jsem nemohla přejít, byla povaha a pozice Ježíše v křesťanství. Téměř každá větev křesťanství jej vnímá jako Boha, který je součástí Boha a jako jeho syna. Bible říká, že je jen jeden Bůh, Bůh Abrahámův, ale celý Nový zákon se snaží vysvětlit výjimku, proč Bůh najednou zahrnuje i Ježíše a Ducha svatého jako dvě další součásti jednoho celku. 

Takže byl pro vás problémem nedostatek monoteismu?
Ano, pro mě bylo křesťanství trošku polyteistické a nebo možná přinejlepším henoteistické. Přišlo mi pokrytecké uctívat Boha, který říká, že je jeden, ale uctívat jej ve třech částech. Tímto způsobem jsem se dostala k pohanství. Tehdy jsem to vnímala tak, že pokud mám uctívat více bohů, mohu stejně dobře otevřeně uctívat tři bohyně a neříkat tomu monoteismus. Začala jsem se tím zabývat, stala jsem se velekněžkou a dostala se k poradenství o mezinárodních vztazích, které jsou většinou o manželství lidí s odlišnou vírou.

Tehdy jste poprvé narazila na islám?
Ano, musela jsem si rozšířit své znalosti o jiných vírách. Rozhodla jsem se, že potřebuji více pochopit hlavní světová náboženství. Studovala jsem základy hinduismu, budhismu a islámu. O judaismu a křesťanství jsem již něco věděla. Tehdy, jsem se začala zajímat o středovýchodní kulturu, která mi byla blízká a učit se arabsky. Zjistila jsem základy o islámu, ale ještě jsem nešla do hloubky. Chvíli poté, to byl rok 2001, jsem si však vzala egyptského muslima.

Takže jste konvertovala kvůli manželovi?
Jen částečně. Ačkoliv byla naše komunikace zpočátku limitována jazykovou bariérou, nakonec jsme byli schopni hovořit o našich vlastních přesvědčeních a náboženských textech. Já jsem si zjišťovala více věcí a našla v islámu krásu a logiku. Nejprve jsem ho jen respektovala jako existující víru, ale s dalšími průzkumy jsem zjistila, že mi dává mnohem větší smysl než pohanství a že všechny ty rozpory a konflikty, které jsem měla s křesťanstvím, byly v islámu zodpovězeny. Je to čistě monoteistické náboženství postavené na vycose logických teologických základech a to mě lákalo. Konvertovala jsem tedy oficiálně v roce 2007, protože to bylo logičtější než to, co jsem praktikovala doposud a našla jsem zde pravdu a krásu.

Co si jako věřící muslimka myslíte o ateistech a ateismu?
To je těžká otázka. Osobně si nemyslím, že je to správné. Já opravdu věřím, že existuje stvořitel a ateisté ne. Přesto se domnívám, že máme všichni svobodnou volbu. Z islámského pohledu byli ateisté svedeni do nevíry ďáblem. Zároveň jsem ale přesvědčena, že, jak říká Korán, k náboženství se nedá nutit. Nevěřím, (ačkoliv si to někteří mohou myslet) že by kvůli své nevíře měli být zabíjeni a že by s nimi měli být muslimové ve válce. Pokud mě neutlačují a neútočí na mě, nechávám je být. Pokud mají zájem na tom žít v míru, to je vše, co jako muslim také chci.

Uvažovala jste někdy nad tím, že se přestěhujete do muslimské země?
S touto myšlenkou jsem si hrála často, ale myslím, že z praktického hlediska bych tam asi nebyla moc šťastná. Ačkoliv jsem strávila delší dobu v Egyptě a byly tam věci, které jsem na té zemi milovala, bylo by pro mě těžké to nazývat domovem.

Co vás odradilo?
Spousta věcí, se kterými jsem vyrostla a očekávám je, tam nejsou široce dostupné a kultura je zde neohebná a odlišná od té mé. A já se v tuto chvíli ve svém životě nechci přizpůsobovat. Narodila jsem se a vyrostla ve Spojených státech amerických, stejně jako moji rodiče a jejich předkové. Cítím se zde být doma a mám tu své kořeny. Akceptování islámu nikdy nebylo něco nového, co by se sem nehodilo. Bylo to o mých osobních pocitech, které ale zahrnují dědictví a kořeny v USA. Žiji zde jako muslim a to nemusí být s ničím v rozporu.

Takže nenacházíte žádná negativa? Cítíte se v nemuslimské zemi dobře?
Není to úplně lehké. Nejtěžší je pro mě nepohodlnost. Například většina křesťanů bere jako samozřejmost nepřeberné množství dostupných výrobků vyrobených speciálně pro jejich svátky jako Vánoce a Velikonoce. Jako muslim jste mnohem více omezeni. Musíme si vyrábět věci ručně a uzpůsobit je našim svátkům. Nemohu přijít do obchodu a koupit si speciální podnost na Ramadán nebo něco podobného. To je nevýhoda a požehnání zároveň.

Takže byste nechtěla, aby se v obchodech začaly objevovat podobné produkty?
Poptávka po tom sice roste, ale takto alespoň můžeme vytvářet naše vlastní věci. Nicméně je velmi nevýhodné, že je islám na západě tak nepochopený a naše svátky jsou přehlíženy a že jsme jako skupina na okraji společnosti, ovlivněna stereotypem a diskriminována. Ráda bych věřila, že se věci zlepšují, že lidé již vědí o islámu více a že to časem zmizí úplně. Do té doby však muslimové v řadě nemuslimských zemí čelí vážným diskriminačním problémům, mnohdy násilí, musejí být neustále ve střehu a v řadě zemí jsou jim odpírána základní práva.

Slovo diskriminace se skloňuje často. Je tomu opravdu tak? S jakými problémy jste se setkala vy osobně?
Zažila jsem tělesné i slovní útoky. Lidé mi říkali, abych se vrátila do své země, ale moje rodina pochází z Ameriky. Říkali mi, ať se naučím anglicky, i když je to můj rodný jazyk a nikdy mě neslyšeli hovořit. Z auta na mě házeli kelímky s pitím či jiné odpadky. Už jsem i zažila, že se mě snažili vytlačit z cesty během jízdy na kole, zatímco jsem měla za sebou ve vleku dvě malé děti. Jindy to jsou jen vtipy o ubruse kolem mé hlavy nebo požadování vysvětlení toho, proč je nenávidím.

Forma je různá a to včetně pracovních pohovorů či pomalejšího servisu. Dobré je, že nejhorší vlna těchto věcí byla v prvním desetiletí po 11. září 2001 a míra diskriminace se od té doby zmenšila. Ale stále je zde cítit protimuslimská nálada. Myslím si, že se lidé kolem muslimů cítí nepohodlně kvůli strachu z neznámého, což je pravděpodobně zakořeněno v médiích a ve vyobrazování muslimů.

Takže si mysíte, že je islám nepochopen a západními médii špatně interpretován?
Ano, věřím tomu, že z velké části za to mohou média. Zvlášť zde v Americe prakticky neexistuje vyobrazení "dobrého" Araba či muslima. Těch pár výjimek se ztratí v záplavě negativních zpráv. Historické rozdělení Východu a Západu, kolonialismus a další sociální a politické aspekty vytvořili mezi těmito světy složitý vztah a média na Západě pokračují ve zobrazování stereotypů a negativních portrétů.

Nicméně existuje k tomu i důvod: teroristické útoky a islám spolu velmi často souvisejí...
Média se výhradně zaměřují na tyto negativní věci a všichni muslimové jsou tam vyobrazeni jako násilničtí a radikální. Pravdou však je, že většině muslimů se tito lidé příčí stejně jako komukoliv na Západě. Zprávy o muslimských teroristech prodávají noviny a zvyšují sledovanost a slouží jako obětní beránek pro některé problémy. Čím více se lidé zaměřují na špatné muslimy, tím méně vnímají špatnou politiku či hlad a bídu jiných lidí. Někteří to dokonce svalují na muslimy. Strach z muslimské hrozby roste s každou zprávou a nikoho nezajímají muslimové dělající dobré věci.

Nicméně spousta věcí byla citována i z řad rozhovorů s muslimskými autoritami...
Média krmí myšlenku, že jsou muslimové utiskovaní svou vírou a jejich náboženství je příčinou všech problémů ve světě. A specificky hledají ty, kteří jim toto potvrdí, ačkoliv spousta věcí, které říkají, nejsou úplně v souladu s islámem. Přestože existuje řada renomovaných lidí, kteří mají široké znalosti a mohli by promluvit, dostanou se k tomu jen velmi zřídka, protože to neodpovídá tomu, co by chtěla média slyšet.

Co si tedy vy myslíte o radikálních muslimech a terorismu?
Dělají islámu a muslimům špatný obrázek. Lidí s radikální ideologií je jen malé procento ze všech muslimů. A jen další část z nich podle toho jedná a stanou se teroristy. Tihle lidé mají opravdu vážně překroucené chápání islámu. A my ostatní to shledáváme v rozporu s tím, co učí Korán. Existuje například otevřený dopis popisující, jak Islámský stát jedná v rozporu s islámskými pravidly a učením.

Miliony muslimů se k tomu takto vyjádřili a podepisují dopisy, ale lidé to ignorují a nebo dokonce tvrdí, že teroristické útoky podporujeme. Čím více útoků se děje, tím horší je to pro ostatni muslimy. Jakmile se podaří lidi ujistit, že nejsme hrozbou, přijdou teroristé a spáchají další hrůzný čin a všichni nám opět nevěří. Neustále musíme každého ujišťovat, že nejsme teroristé, i když bychom podle práva měli být všichni nevinní, dokud se neprokáže opak. Po každém kroku vpřed, který uděláme, přijde útok. A jsme zase na začátku.

Myslíte si tedy, že západní civilizace a islám vedle sebe může fungovat?
To je různé. Muslimové mohou sportovat, mnozí jsou velcí filmoví či hudební fanoušci atd. Mohou dělat spoustu věcí, které jsou pro západní kulturu běžné. Ale spoustě se musejí vyhýbat. Například je asi jen tak nenajdete v baru nebo na diskotéce, protože věříme, že není přípustné pít alkohol. Navíc je tam interakce mezi oběma pohlavími a objevuje se tu provokativní chování. Přesto mnoho muslimů žije vysoce západním stylem života a nadále se řídí svým náboženstvím. Ty dvě věci nemusí být nutně v rozporu. A když se něco objeví, dají se udělat drobnosti, které to napraví. 

Kdy jste tedy třeba musela přivřít oči?
Mám ráda seriál Hra o trůny, ale často se zde objevují sexuální scény. Kdykoliv se to stane, tak se otočím, ztlumím zvuk a jednoduše je přeskočím. Líbí se mi příběh a provedení, ale tyto scény pro mě nejsou přípustné. Příznávám, že to někdy znamená přeskočit polovinu dílu. Věřím, že takto integrujeme náboženství na moderní kulturu. Často nosím věci, které jsou moderní, ale upravím si je. Takže třeba pod tílko bez rukávů si vezmu něco s dlouhým rukávem.

Tyto malé drobnosti nám to usnadňují. A protože je na na Západě svoboda, konzervativnější muslimové se určitých věcí nemusejí zúčastnit. Například někteří mí kamarádi by se na Hru o trůny nikdy nepodívali, jiní jsou liberálnější a jsou ochotni jít se známými do baru a pít nealkoholické nápoje. Myslím, že existuje spousta možností, jak se mohou muslimové adaptovat na západní kulturu. Navíc islám se v jádru ve většině aspektů slučuje s demokracií.

Demokracie není zrovna to, co si člověk spojí s islámem...
Ale je to tak. Za boží právo je považována šaría, která skrývá hodně demokratických prvků. Je to přizpůsobivý systém spravedlnosti, který mohou soudci použít při nejrůznějších situacích. Pro specifické případy neexistují limity, ale to potom může být použito při hodnocení a srovnávání s ostatními trestnými činy a umožňuje to soudcům najít vhodný trest. Právo šaría je velmi shovívavé. Hodně trestů nemá být rozdáno, dokud není čin spáchán třikrát. Jakmile ho nespácháte třikrát, odejdete buď bez trestu, nebo třeba jen s malou pokutou. 

Islám je založen na systému spravedlnosti. Opravdové spravedlnosti. Například když muž ukradne chléb, musí soudce zjistit, proč to udělal. A pokud je to třeba kvůli tomu, že chtěl nakrmit svoji rodinu, protože nemůže chodit do práce a nebo si to nemůže dovolit, neudělal nic špatného.

A čí je to tedy vina?
Ve skutečnosti je to vina společnosti a komunity, která mu nepomohla. V mnoha západních zemích je důvod zločinu bagatelizován a hlavní je samotný čin. Hladovějící muž by byl označen vinným a byl potrestán. Navíc se zde uvádí, že muslim musí ctít zákony země, ve které žije, pokud mu to nezabraňuje v praktikování jeho náboženství. Chápu ale, proč se Šaría lidem nezdá. Vše, co vidíte, jsou tvrdé tresty. Tresty jako ukamenování za cizoložství nebo useknutí ruky za krádež. To jsou ty nejvyšší tresty a cesta k prokázání viny je v těchto případech složitá. Nicméně ve skutečnosti je to velmi flexibilní systém, ale na zemi neexistuje místo, kde by se praktikoval tak, jak bylo zamýšleno.

Podle mnohých islám porušuje práva žen. Jak je to s rovnoprávností mezi mužem a ženou?
Lidé by mohli říci, že v islámu si muž a žena nejsou rovnocenní a je to pravda. Korán uvádí, že zatímco duše muže a ženy jsou stejné, jejich úloha v životě je odlišná. Islám má spravedlnost a já bych raději měla spravedlný než rovnoprávný vztah. Muž a žena nejsou stejní, to je biologicky dáno. Muži mají určitou autoritu, ale bylo by mylné tvrdit, že ženy jsou proto méněcennější. V islámu jsou naopak ženy vysoce respektovány, i když mnoho muslimů to příliš dobře nepraktikuje.

Nicméně ženy zde měly práva podobná těm dnešním už 1400 let před Západem. Patří sem vzdělání, právo na rozvod, právo zvolit si svého manžela, právo na dědictví, právo pracovat mimo domov, vlastnit dům či peníze a sama je spravovat a rozhodovat o nich. Peníze muže jsou společné. V Koránu je dáno, že muž a žena jsou určeni k tomu, aby byli partnery a navzájem si pomáhali. Nicméně lidem na západě je trnem v oku hidžáb.

To podle vás není určitá forma útlaku? 
Ne, většina muslimských žen jej nosí dobrovolně a je to jejich svobodná volba. Pomáhá nám podtrhnout naši víru. Zahalením těla nutíme ty, kteří se dívají, hodnotit nás na základě myšlenek, činů a schopností. Je to vyjádření proti tomu, že by ženy měly používat svoji sexualitu a tělo jako nástroj k manipulaci. Naše síla není v naší sexualitě a vzhledu.

Argumentem bývá, že muži jej nenosí (ačkoliv oni mají také svá pravidla), ale vezměte si naše média. Většina reklam, ať už pro muže či ženy, ukazuje krásnou dívku. Mají tendenci měnit ženu v objekt určený k potěšení mužského oka. Ne, že by se to nemohlo stát i obráceně, ale není to tak běžné a ženská krása je považována za horké zboží. Hidžáb se tomu snaží zabránit a činí obě pohlaví zodpovědným za střídmé a skromné oblékání. Snaží se o to, aby obě strany sdílely svoji krásu pouze se svým protějškem a rodinou.

Vstupte do diskuze (139)
Google+ Vytisknout Zašlete tip redakci na článek

Navázání peněz EU s právním státem? V4 je připravena jednat, prý nemá co…

24.05.2018 13:33 Brusel - Země visegrádské skupiny jsou připravené k debatě o návrhu Evropské komise spojit v…

Zkáza letu MH17: Boeing byl sestřelen raketou ruské armády, tvrdí…

24.05.2018 13:17 Aktualizováno Amsterdam - Raketový systém, který byl použit při sestřelení civilního letadla nad Ukrajinou v létě…

Slovensko čelí novému problému, Pellegrini chce debatu o řízené migraci

24.05.2018 12:46 Bratislava - Slovensko bude muset po snížení nezaměstnanosti na nová minima zahájit kvůli…

Bomba z války v Drážďanech explodovala, hrozí další výbuchy +VIDEO

24.05.2018 12:03 Aktualizováno Drážďany - Letecká bomba z dob druhé světové války, kvůli které téměř 9000 lidí muselo opustit své…

Související:

Zprávy odjinud

Právě se děje

Další zprávy

Nejčtenější ze Světa

reklama
reklama